fbpx

Help and Support

If you need further advice on a situation or local support we can help.

If you need urgent support or have witnessed a crime then be sure to contact the appropriate authorities in the country you are in.     

COVID-19 Awareness Campaigns

Alongside local partners, STOP THE TRAFFIK ran two awareness campaigns in the UK, helping to inform both Domestic Workers and Latin American Cleaners of their working rights in the wake of COVID-19.

You are the bagong bayani: you deserve to be safe

Are you a domestic worker? You are entitled to a safe working environment and fair pay, regardless of how long you’ve been in the UK.

If you are subjected to unfair working hours or abuse, this is illegal. You don’t need to tolerate it and there is support available for you.

Read More

Kayo ang mga bagong bayani: karapat dapat na kayo ay laging ligtas

Kayo ba ay isang domestic worker? Kayo ay may karapatan sa ligtas na kapaligiran sa trabaho at makataraungang sahod, hindi alintana kung gaano man kayo katagal sa UK.

Kung kayo ay nakakaranas ng pang-aabuso, o pinagtratrabaho ng hingit sa napagkasunduan, ito ay labag sa batas. Huwag ninyo itong tiisin, may suporta at tulong para sa inyo.

Magbasa Pa

Makakatulong kang protektahan ang iyong mga kababayang domestic worker dito sa uk

Maaaring may nakatagpo ka ng isang domestic worker na nangangailangan ng tulong, sa pamayanan, sa parke, sa tindahan o sa paaralan. May mga palatandaan na maaari silang naaabuso. Sa panahon ng pag-lock dahil sa Coronavirus, ang kanilang mga kondisyon sa pagtatrabaho ay maaaring lumala, panahon ng tumulong.

Ang mga pang-aabusong ito at iligal sa UK at maaari tayong makatulong pigilan ang mga ito. Amg Filipino Community ay makakatulong at may malaking ambag uoang suportahaan ang mga domestic workers na nangangailangan ng tulong.

Magbasa Pa

Your community here in the uk: protect the bagong bayani

You may have encountered a domestic worker who needs help, whether out in the community, in the park, at the shops or at the school gates. There are signs you can spot. During Coronavirus lockdown measures, their working conditions could have worsened, and you can play a part in stopping it. The Filipino community has an opportunity to join together and support those who need help.

Read More

Mulheres latino-americanas em limpeza, hospitalidade e trabalho doméstico

Alguns empregadores podem tirar proveito de limitações que você possa ter na língua inglesa ou se não possui status legal no Reino Unido.

Você pode obter ajuda e suporte gratuitos, confiáveis ​​e confidenciais em espanhol e português.

Existe suporte

Mujeres latinoamericanas trabajando en limpieza, hostelería y trabajo doméstico

Algunos empleadores pueden aprovecharse de tus limitaciones con el idioma inglés, o si no tienes estado inmigratorio regular en Reino Unido.

Puedes recibir apoyo gratuito, confiable y confidencial en español y portugués.

Existe apoyo

Support us

Your donations are vital to enabling us to combat human trafficking. Together we'll stop it.

Donate
Back to top